MGA PANUNTUNAN SA PAGGAMIT NG MGA SERBISYO NG FEWONA:

English | Arabic | Bulgarian | Dutch | Finnish | French | German | Hungarian | Indonesian | Italian | Lithuanian | Malayalam | Portuguese | Romanian | Russian | Serbian | Spanish | Tagalog | Turkish | Urdu

Gamitin mo lang ang iyong shell sa kung ano ang hiniling mo. Kung sa tingin mo may iba pa ka pang paggagamitan, kailangan mo muna itong hilingin.

Pwede kang magkakaroon ng isang eggdrop kasabay ng isang znc na account (na may dalawang network) o hanggat hiniling mo na magkaroon ng higit pa.

Wag gamitin ang server para sa DDoS na pa atake, hacking o flooding. Wag abusuhin ang shell, ito ay para sa lahat

Dapat walang Blackhat na mga aktibidad

Wag magbebenta/renta ng serbisyo o sa pagho-host

Ang gumagamit ng libre at normal na account ay kailangan bumisita sa aming IRC channel kahit isang beses sa isang linggo at mag-login kay Nickserv sa pamamagitan ng utos /id iyongpassword - Ito ay para mabura o maiwasan ang mga account na hindi na aktibo o hindi na nagamit sa ganitong paraan maibsan ang bigat ng proseso ng server. Tungkol naman sa iba pang account pinditin dito


Translated by noobwizard